REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

Dane przedsiębiorcy

Właścicielem jest przedsiębiorstwo ART PIU MEBLE WŁOSKIE ul. Towarowa 22/lok D 18 00-839 Warszawa NIP: 921-158-78-40, regon: 1419338085, konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A. 33 1020 1055 0000 9402 0229 1771

 1. które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu wloskiemeble.com

2   Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

3     Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

   

Produkty sklepu  

1.   Wszystkie produkty znajdujące się na stronach sklepu są nowe i objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

2.   Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.   Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4.   Wszystkie produkty Sklepu sprowadzone są zgodnie z zamówieniem klienta, okres oczekiwania na produkt jest każdorazowo umieszczony na stronie produktu.

Warunki złożenia  zamówienia  

1.   Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.wloskiemeble.com  Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na w/w. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, a następnie wskazuje w Koszyku sposób odbioru i płatności, oraz potwierdza zamówienie.

2.   W Koszyku, Klient wskazuje:
*    zamawiane produkty;
*    adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
*    sposób dostawy;
*    sposób płatności.

3.   Po złożeniu zamówienia, Sklep  przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia wraz z proformą i regulaminem sklepu . Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu zamówienie.

4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do klienta  lub odebrany przez  Klienta w zależności od jego wyboru:
*    na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
*    odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym w Warszawie przy ulicy Towarowej 22 lok D 18.

5. Ceny przesyłek kurierskich uzależnione są rodzaju zamawianego towaru , informacja o koszcie przesyłki znajduje się w koszyku zmówienia, po dodaniu produktów.

6.   Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od rodzaju produktu i podawany jest każdorazowo dla każdego produktu.

7.   W przypadku braku  zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu i nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia i formy płatności.  

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu na koncie, otrzymania płatności, bądź podpisania przez Klienta umowy kredytowej z jedną z firm ratalnych.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sklep jest wpłata przez Klienta zaliczki w wysokości minimum 30% wartości złożonego zamówienia.
 3. Dopłata następuje w chwili odbioru produktu, przedpłatą na konto bankowe lub za pobraniem kurierskim w zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności.
 4. Wszelkich wpłat bankowych należy dokonywać na podany numer konta bankowego Sklepu.

 

PKO Bank Polski S.A. 33 1020 1055 0000 9402 0229 1771

 

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Dokument sprzedaży dostarczany jest wraz z przesyłką, lub wysłany zostanie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany jako adres wysyłki towaru, lub inny, wskazany przez Klienta na potrzeby korespondencji.

 

. Ceny i koszty przesyłki

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

 Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako    Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres: ART PIU ul Towarowa 22 lok D18 00-839 Warszawa, adres e-mail: biuro@artpiu.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: ART PIU ul Towarowa 22 lok D 18 00-839 Warszawa
 3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 4. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach

* świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

* świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

 

Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana poprzez .
 • wysyłanie wiadomość e-mail na adres biuro@artpiu.pl
 • listownie na adres ART PIU ul Towarowa 22 lok D18 00-839 Warszawa
 • dzwoniąc pod nr +48 698427416
 1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 2. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 1. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 3. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 4. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Postanowienia końcowe  

1.   Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego  nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego wloskiemeble.com zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, ) lub innych przyczyn od niej niezależnych.

3.   Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym wloskiemeble.com wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

4.    W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

5.   Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego wloskiemeble.com  używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2016.

7.   Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.